Joginyilatkozat

Joginyilatkozat

A weboldal üzemeltetője Poór Lajos magánszemély

Szerzői jogok

A felhasználó, a reflektorban.hu, vagy annak bármilyen aloldalára történő
akár közvetlen, akár egy külső weboldalon, vagy e-mailben, illetve bármely más
dokumentumban elhelyezett hivatkozáson (linken) keresztül történő belépéssel
elfogadja az alábbi feltételeket.
A reflektorban.hu weboldalon, beleértve annak összes aloldalát (a „weboldal”)
található teljes tartalom, azaz az írásos bejegyzések, grafikai megjelenítés, fotó, hang-, vagy videófelvételek, animációk, a Polgári Törvénykönyv alapján szellemi alkotásnak minősülnek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem tárgyát képezik.
A reflektorban.hu üzemeltetőjének, illetve a szóban forgó tartalom szerzőjének
az írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének, vagy részének
bármilyen módszerrel, technikával történő többszörözése (másolása), terjesztése, a nyilvánossághoz közvetítése, továbbközvetítése (tükrözéssel, vagy bármilyen más
technikai művelet segítségével), átdolgozása, valamint bármilyen formában történő
értékesítése.
Felhasználók a weboldal egyes részeiről merevlemzen, vagy más lokális
adathordozón másolatot készíthetnek, illetve a weboldal egyes tartalmait
kinyomtathatják, abban az esetben ha az kizárólag saját felhasználás célját szolgálja és még közvetve sem kapcsolódik jövedelemszerzéshez. Tilos a weboldal teljes egészéről másolatot készíteni. Tilos továbbá a lokális adathordozókra mentett tartalmak fentiektől eltérő célra történő további felhasználása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, interneten keresztül történő elérhetővé, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.
A weboldal tartalmát idézni, illetve arról információt (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan szöveges, képi vagy hanganyagokat, illetve mozgóképet) átvenni
kizárólag az idézett tartalom, illetve az információ megváltoztatása nélkül, a
weboldalra történő egyértelmű hivatkozással lehet. Egyéb, pl. külső szolgáltatónál
elhelyezett tartalmak (különösen képi, illetve videótartalmak) átvételére,
hivatkozására az adott szolgáltatóra vonatkozó szabályok alkalmazandók.
A felhasználási feltételek megsértése, valamint egyéb jogosulatlan felhasználás
jogi következményeket von maga után. Jogosulatlan felhasználás esetén a
reflektorban.hu üzemeltetője és/vagy az adott tartalom szerzője teljes kártérítést
követelhet.

Vegyes rendelkezések

A weboldalon megjelent tartalmak elsődleges célja az információ-közvetítés. Ennek
során a weboldal üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és hitelesek legyenek. A reflektorban.hu fenntartója felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ezekre az információkra semmilyen körülmények között támaszkodni, arra bármilyen jogot, illetve követelést alapítani nem lehet. A weboldalon közölt információkkal, illetve azok (akár megengedett, akár jogosulatlan) felhasználásával kapcsolatban felmerült károkért a weboldal fenntartója nem vállal felelősséget. Ezen rendelkezések kiemelten vonatkoznak a fórumon, valamint a felhasználók által tartalommal megtöltött egyéb aloldalakon megjelenő, illetve külső szolgáltatók oldaláról behivatkozott tartalomra.
A fórumon, valamint a felhasználók által tartalommal megtöltött egyéb aloldalakon
megjelenő, illetve külső szolgáltatók oldaláról behivatkozott tartalom vonatkozásában a reflektorban.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget. A hozzászólások, illetve egyéb feltöltött tartalmak mindenkor a szerzőik/feltöltőik véleményét tükrözik, amikkel a reflektorban.hu üzemeltetője nem feltétlenül ért egyet, és amelyek vonatkozásban minden felelősség azok szerzőit/feltöltőit terheli. A reflektorban.hu üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, részben vagy egészben töröljön, illetve ne töröljön hozzászólásokat, illetve egyéb tartalmakat, valamint (regisztrált) felhasználókat. A reflektorban.hu üzemeltetője ezen döntéseit nem köteles indokolni.
A fórumban történő hozzászólással vagy egyéb tartalom feltöltésével a (regisztrált)
felhasználó (ideértve különösen a fórumban hozzászóló személyeket, valamint
az egyéb tartalmakat feltöltő személyeket) engedélyt ad reflektorban.hu
üzemeltetőjének arra, hogy az adott tartalmat (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan szöveges, képi vagy hanganyagokat, illetve mozgóképet) a weboldalon
felhasználja. A hozzászóló vagy feltöltő jogszavatosságot vállal ezért, hogy a
hozzászólása vagy az általa feltöltött tartalom nem ütközik mások jogaiba (ideértve
különösen, de nem kizárólagosan személyiségi jogokat, adatvédelmi jogokat,
szerzői jogokat, iparjogvédelmi jogokat), valamint nem sért egyéb jogszabályi
rendelkezéseket.
A reflektorban.hu üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a weboldalra feltöltött vagy azon megjelenő hozzászólások vagy egyéb tartalmak harmadik személyek jogait ne sértsék vagy veszélyeztessék. Amennyiben harmadik félként úgy érzi, hogy egy hozzászólás vagy feltöltött tartalom sérti jogait vagy érdekeit, kérjük, hogy indokolt panaszát a reflektorban.hu üzemeltetője részére küldött e-mailben tegye meg.
A reflektorban.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldal
elérhetőségéért, a weboldal, valamint annak részei, illetve az egyes tartalmak hibátlan működéséért, lejátszhatóságáért, valamint a külső oldalakra mutató hivatkozásokhoz kapcsolódó külső tartalmakért, azok elérhetőségéért, illetve bármilyen ezzel összefüggésben keletkezett kárért. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a hiba harmadik fél, illetve a felhasználó érdekkörében felmerülő okokra vezethető vissza.
A weboldal fenntartója kijelenti továbbá, hogy a felhasználók személyes adatait
kizárólag a kifejezett hozzájárulásuk mellett, az ott meghatározott célból és mértékig
kezeli, addig amíg az szükséges, illetve amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza
nem vonja. A saját személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a felhasználó
bármikor tájékoztatást kérhet, amelyet a weboldal üzemeltetője köteles megadni.

 

 

A jogi nyilatkozatot a Bird&Bird fogalmazta